Terrafert Jord

  • 160 kr

I lager.
Artikelnummer: 2
Dela

Terrafert Jord stärker rötterna på växterna. Den koncentrerade blandningen innehåller mikroorganismer som fixerar kväve och kol från luften tillsammans med organiska syror som är den bästa näringen för mikroorganismerna i jorden och speciellt de som finns vid rötterna. Kombinationen av mikroorganismer och mikronäringsämnen understödjer uppbyggnaden av humusämnen i jorden. Gödselintensiteten kan minskas med upp till hälften när Terrafert Jord regelbundet vattnas ut tillsammans med EM Aktiv. Terrafert Jord kan vattnas ut med enbart vatten, men det bästa nyttan fås i kombination med EM Aktiv som innehåller aktiva mikroorganismer.

Verkan av Terrafert Jord

Terrafert Jord stärker rötterna på växterna genom att stimulera rotutveckling, aktivera jordens mikrobiella liv. Produkten ökar också effektten av tillförd gödsel.

Listad i InfoXgen katalogen i Österrike, listan innehåller produkter som kan användas i ekologisk odling. Terrafert Jord är registrerat som gödselmedel, enligt reglerna hos det österrikiska livsmedelsverket.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras svalt och mörkt (8-18 grader C, inte i kyl). Bäst-före datum gäller för obruten förpackning. Öppnad flaska är minst hållbar till bäst-före-datum, längre om den förvaras rätt, tryck gärna ut en del luft ur flaskan innan korken sätts på. Flaskan kan expandera på grund av det biologiskt aktiva innehållet. Det är inte farligt, men en uppsvälld flaska bör förvaras svalare några dagar och inte skakas före öppnandet. Terrafert Jord i bag-in-box är hållbar och verksam minst 6 månader efter bäst-före-datum.

Innehåll

Effektiva Mikroorganismer samt fett- och cellulosanedbrytande bakterier, rörsockermelass, fosforsyra, havstång, humussyror, vatten.

Effektiva mikroorganismer är en blandning av mjölksyrebakterier (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum), fotosyntesbakterier (Rhodopseudomonas palustris) och jästsvampar (Saccharomyces cerevisiae). Klassificeras som klass 1 mikroorganismer – exponering utan risk för både människor och djur.

Rekommenderade doseringar

50 ml EM Aktiv, 10 ml Terrafert Jord och 10 liter vatten vattnas ut vid nyplantering en gång. Upprepa behandlingen vid behov med lägre koncentrationer: 10 ml EM Aktiv, 5 ml Terrafert Jord och 10 liter vatten.

Om man vill stärka jorden ytterligare inför sådd och plantering så kan man vattna ut denna blandning: 50 ml EM Aktiv, 20 ml MK5 och 20 ml Terrafert Jord i 10 liter vatten, fördelas på 2-3 kvadratmeter.

Jordbruk, handelsträdgårdar, trädgårdar: Spädning 1:10 (50 ml + 500 ml vatten). Förbered jorden genom att spraya eller vattna ut 0,5 dl av blandningen/m2 minst en vecka före sådd och plantering.

Den färdigblandade lösningen vattnas ut med en gång, då är de Effektiva Mikroorganismerna som mest aktiva och Terrafert Jord stärker rötterna på bästa sätt.

Viktig hälsoskyddsrelaterad information:

• Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.
• Oavsiktlig inhalering av produkten är oskadligt och kräver inga speciella åtgärder.
• Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
• Ingen karenstid före skörd för behandlade grönsaker och frukt.
• Biologiskt aktivt innehåll, kan öka i volym.

Tillverkare: Multikraft Produktions- und Handelsgmbh, Pichl/Wels, Österrike, www.multikraft.com, [email protected]