eMB Starter

  • 145 kr

I lager.
Artikelnummer: 25
Dela

eMB Starter klarar avlopp och fettavskiljare med glans. Den innehåller Effektiva Mikroorganismer tillsammans med gynnsamma mikroorganismer som bryter ner fett och cellulosa. Mikroorganismerna har tillgång till näring i behållaren, och det gör att de kan vara verksamma länge i miljöer med extra svåra föroreningar. Den extra näringen består av rörsockermelass, havstång, fosforsyra blandat i alkohol och vatten. eMB Starter kombineras gärna med eMB Aktiv eller Bokashi torrt strö utan agnar, se förslag nedan.

Verkan av eMB Starter

  • snabbar upp nedbrytningen av svårnedbrytbara ämnen exempelvis fett, oljor, stärkelse etc.
  • eMB Starter klarar avlopp och fettavskiljare genom att eliminera dålig lukt i avlopp och gör avloppsrör och pumpar med fettsamlingar rena och fria från stopp.
  • tillför mikronäring i krävande nedbrytningsprocesser.
  • kan också användas i damm med mycket slam.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras svalt och mörkt (8-18 grader C, inte i kyl). Bäst-före datum gäller för obruten förpackning. Öppnad flaska bör förbrukas inom 6 månader. eMB Starter i bag-in-box håller längre än till bäst-före-datum om den är rätt förvarad, minst 6 månader, extra.

Användning

eMB Starter klarar avlopp och fettavskiljare lätt och effektivt och används med fördel tillsammans med eMB Aktiv.

Snabb luktborttagning: 1 del eMB Starter, 5 delar eMB Aktiv och 100 delar vatten, till exempel 1 ml eMB Starter, 5 ml eMB Aktiv och 1 dl vatten i en sprayflaska.

Enskilda avlopp, septiktank: 40 ml per m3 avloppsvatten eller 25 ml per person och vecka används gärna tillsammans med eMB Aktiv.

Kompost: 1 dl eMB Starter i 5-10 liter vatten per kubikmeter kompost.

Kompost med svårnedbrytbara material: 100 ml eMB Starter, 1 liter eMB Aktiv och 10 liter vatten per kubikmeter kompostmaterial. Tryck ihop det organiska materialet, spraya på eMB-blandningen i lager och täck med presenning eller liknande. Vänd inte komposten förrän efter tidigast en-två veckor.

Damm med mycket slam och alger: Späd eMB Starter med dammvatten, 1 dl per liter vatten, vattna ut runt kanten av dammen. Ta högst 5 dl till dammar under 1 m3. Prova halva mängden först om det finns fiskar eller andra vattenlevande djur i dammen.

Avlopp vid dålig lukt, som kan bero på en tillfällig belastningstopp: 100 ml eMB Starter per person och vecka och per kubikmeter avloppsanläggning. Lägg till 100 gram Bokashi torrt strö utan agnar

Viktig hälsoskyddsrelaterad information

• eMB Starter är inte avsett för mänsklig förtäring.
• Undvik att få eMB Starter i kontakt med ögon och slemhinnor.
• Oavsiktlig inhalering av produkten är oskadligt och kräver inga speciella åtgärder.
• Biologiskt aktivt innehåll som kan öka i volym, gäller främst flaskan på 1 liter.

Tillverkare: Multikraft Produktions- und Handelsgmbh, Pichl/Wels, Österrike, www.multikraft.com,
[email protected]