Bokashi torrt strö utan agnar

  • 155 kr

I lager.
Artikelnummer: 12
Dela

Bokashi torrt strö utan agnar är ett drygt och effektivt bokashiströ som kan användas i bokashihinken, dammen, avlopp och fettavskiljare. Bokashi torrt strö utan agnar har ersatt de tidigare produkterna Slambalans och Bokashi K. Ströet består av torkat ekologiskt vetekli som är effektivt även i små mängder.

Alla EM-behandlingar ökar också syrehalten i slammet på botten så att vattenkvaliteten förbättras med tiden. När alger och slam ger grumligt vatten har balansen i vattnet rubbats. EM, Effektiva Mikroorganismer, bidrar till att slammet omvandlas till lättillgänglig näring som kan tas upp av vattenlevande växter. När näringen tas om hand på ett balanserat och naturligt sätt av växterna och mikroorganismerna, så minskar algbildning och vattnet blir klarare.

Användningsområden

  • Fermentering i bokashihinken
  • Fermentering av ogräs, löv, gräsklipp, gödsel
  • Rening av fiskdammar och badsjöar
  • Rening av naturliga dammar och sjöar
  • Förbättra nedbrytning och ta bort lukt i enskilda avlopp, mulltoaletter och septiktankar.

Innehåll och dosering

Ekologiskt vetekli, Effektiva Mikroorganismer, rörsockermelass, algkalk, EM Keramikpulver.

Dosering damm: 10 g per kvadratmeter dammyta, t ex 1 kg till en damm på 100 kvadratmeter. 100 gram räcker till 10 kvadratmeter dammyta.

Dosering bokashihinken: cirka 1 matsked per 3 liter köksavfall, ta eventuellt mer strö för animaliska och feta rester.

Dosering trekammarbrunn eller liknande: 1 liter eMB Aktiv, 200 ml eMB Starter 100 g och 100 g Bokashi torrt strö utan agnar per kubikmeter. Man kan dela upp mängden eMB Aktiv, eMB Starter och bokashiströ samt komplettera med mer vid hög belastning.

Fettavskiljare: Engångsbehandling med 500 ml eMB Aktiv, 500 ml eMB Starter, 100 g Bokashi torrt strö utan agnar.

Förvaring

Förvara ströet i påsen, ha en mindre mängd i en burk eller annan lufttät behållare. Förvara påsen mörkt i en jämn temperatur, helst mellan 8-18 grader Celsius, men rumstemperatur går också bra.

Viktig information om dammar

Nyanlagda dammar ska inte behandlas med Bokashi torrt strö utan agnar.

Vattentemperaturen ska vara 5 grader eller mer för alla EM-behandlingar.

Förbered dammen inför vintern

Skär bort överflödig vass och annan växtlighet.

Ta bort slam på stenar och botten.

Strö ut rätt mängd strö jämnt över ytan.

Späd ut EM Aktiv med dammvatten och vattna ut på dammytan och kanter. Komplettera med Zeobas ultrafint vid behov.

Tillverkare: Multikraft Produktions- und Handelsgmbh, Pichl/Wels, Österrike.