Terrafert Blad

  • 265 kr

I lager.
Artikelnummer: 3
Dela

Terrafert Blad innehåller mikroorganismer som fixerar kväve och kol från luften. Kombinationen av mikroorganismer och mikronäringsämnen främjar tillväxten och stärker bladen. Gödselintensiteten kan minskas med upp till hälften när Terrafert Blad sprays på bladen tillsammans med EM Aktiv. Terrafert Blad kan sprayas enbart utspädd med vatten, men det bästa nyttan fås i kombination med EM Aktiv som innehåller de aktiva mikroorganismerna. Terrafert Blad spädes 1:1000, 100 ml ger då 100 liter utspädd lösning. Terrafert Blad har lång hållbarhet jämfört med EM Aktiv.

Verkan av Terrafert Blad

Främjar friska och starka växter, dämpar svamp- och skadedjursangrepp och ökar inverkan av tillförd gödsel.

Listad i InfoXgen katalogen i Österrike, listan innehåller produkter som kan användas i ekologisk odling. Terrafert Blad är registrerat som gödselmedel, enligt reglerna hos det österrikiska livsmedelsverket.

Förvaring och hållbarhet

Förvaras svalt och mörkt (8-18 grader C, inte i kyl). Bäst-före datum gäller för obruten förpackning. Öppnad flaska bör förbrukas inom tre månader men håller ofta längre om flaskan förvaras i stabil temperatur och inte för varmt. Flaskan kan expandera på grund av det biologiskt aktiva innehållet, det är helt naturligt och påverkar inte innehållet nämnvärt. Terrafert Blad i bag-in-box håller till bäst-före-datum och längre.

Innehåll

Effektiva Mikroorganismer samt fett- och cellulosanedbrytande bakterier, rörsockermelass, folsyra, fosforsyra, havstång, vatten.

Effektiva mikroorganismer är en blandning av mjölksyrebakterier (Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum), fotosyntesbakterier (Rhodopseudomonas palustris) och jästsvampar (Saccharomyces cerevisiae). Klassificeras som klass 1 mikroorganismer – exponering utan risk för både människor och djur.

Rekommenderade doseringar

Stärkande behandling: 20 ml EM Aktiv, 5 ml MK5, 5 ml Terrafert Blad och 1 liter vatten blandas i en sprayflaska. Spraya växten tills det droppar från bladen en gång per vecka.Vid angrepp ska växten och jorden sprayas varje dag tills växten återhämtat sig.

Extra stärkande behandling för blad: 40 ml EM Aktiv, 10 ml Terrafert Blad och 10 ml MK5 per liter vatten.

Stärkande vid blomning: 5 ml EM Aktiv, 1 ml MK5, 1 ml Terrafert Blad och 1 liter vatten i en sprayflaska. Spraya växten en gång per vecka.

Terrafert blad kan även användas separat, utan EM Aktiv och MK5.

Den färdigblandade lösningen med EM Aktiv vattnas ut med en gång, och kan sparas max 12 timmar.

Viktig hälsoskyddsrelaterad information:

• Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.
• Oavsiktlig inhalering av produkten är oskadligt och kräver inga speciella åtgärder.
• Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
• Ingen karenstid före skörd för behandlade grönsaker och frukt.
• Biologiskt aktivt innehåll, kan öka i volym.

Tillverkare: Multikraft Produktions- und Handelsgmbh, Pichl/Wels, Österrike, www.multikraft.com, [email protected]