Zeobas zeolit och basaltstenmjöl

  • 60 kr

I lager.
Artikelnummer: 10
Dela

Zeobas används som jordförbättring, i vinodling, kompostering och dammar. ZeoBas innehåller basaltstenmjöl och zeolit. Basalstenmjöl är en vulkanisk bergart som innehåller mycket kiseldioxid och zeolit (Clinoptilolite) är en naturlig mineral med stor vattenhållande förmåga.

Kornstorleken är mindre än 100 mikron, det ger en stor aktiv yta för mikroorganismer. Det fina pulvret fungerar mycket bra ihop med Effektiva Mikroorganismer, som EM Aktiv, FPE, Terrafert Jord och Terrafert Blad.

Vad är zeolit?

Zeobas innehåller basaltstenmjöl och zeolit, lika mycket av varje och det blir en optimal produkt för jordförbättring och vattenrening. Zeolit är en aluminium-kisel mineral med en stor inre yta tack vare den speciella mikroporösa strukturen med små hålrum som kan lagra stora mängder vatten och andra ämnen. Zeolit från företaget Lithos, av typen klinoptilolit, är tillåtet att använda som foder, max 10 mg per kg enligt EUs regelverk, se pdf: free-sale-certificate_2014

Fördelar med ZeoBas

  • basaltstenmjölet bidrar med mer än 50 % kiseldioxid av innehållet och det är betydligt mer än vanligt stenmjöl
  • innehåller zeolit som kan lagra näring, vatten och vara en boplats för gynnsamma mikroorganismer
  • 5 gånger större ytstorlek än vanligt stenmjöl, ungefär 200 m²/g
  • kan användas som pH buffert och som närings- och vattenlagring
  • gynnar det mikrobiella livet i jorden

Rekommenderad mängd

Trädgård: 1-2 procent i planteringsjord (10 kg per kubikmeter jord)

Fast gödsel: 1-2 kg per kubikmeter eller 0,5 kg per kvadratmeter stallyta

Flytgödsel: 5-8 kg per kubikmeter

Viktig hälsorelaterad information

Vid användandet av ZeoBas ska halvmask med fint filter användas. Andas inte in dammet! Sprid ut pulvret när det är vindstilla eller blanda med vatten och vattna ut det på jorden.

Tillverkare: Lithos Industrial Minerals GmbH, Österrike